Đường thắng (Caramel)

Caramel (đường thắng) là một phẩm kẹo có sắc độ từ màu be đến màu nâu sẫm được làm bằng cách nung nóng các loại đường khác nhau. Quá trình caramen hóa (thắng đường) bao gồm từ từ nung nóng đường vào khoảng 170 ° C (340 ° F). Khi đường đã được nung, các phân tử phá vỡ và tái hình thành các hợp chất với một màu sắc và hương vị đặc trưng.

Đường thắng

0388007336
messenger icon zalo icon