Gỗ Tếch (Teak Wood)

Gỗ Tếch hay gỗ giá tỵ là một loài cây gỗ lớn trong chi Tectona, cao tới 30–40 m và rụng lá vào mùa khô. Khu vực phân bố là Ấn Độ và Đông Dương.

Gỗ tếch
 

0388007336
messenger icon zalo icon