Hương khoáng (Mineral notes)

Hương khoáng (Mineral Notes) là một hương thơm tổng hợp trừu tượng rõ ràng.

Hương khoáng

0388007336
messenger icon zalo icon