Tinh dầu cỏ gấu (Cypriol Oil or Nagarmotha)

Cỏ gấu có họ hàng với cây giấy cói. Mùi hương của có có mùi gỗ và đất với âm sắc cay.

Tinh dầu cỏ gấu

0388007336
messenger icon zalo icon